Μελέτες
 

  Η  εμπειρία  των  γεωπόνων  της  επιχείρησης, αλλά  και η συνέπεια που τους διακρίνει, καθώς  και η  συνείδηση για την προστασία  του περιβάλλοντος, οδηγούν  στην άρτια παρουσίαση οποιασδήποτε μελέτης αναλάβουμε.
  Σε κάθε σας προβληματισμό, δίνουμε λύσεις.

   
 
*Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου-Κήπων 1. Προσχέδια
2. Οριστικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικής Τοπίου-Κήπων

Κατασκευές  μεγάλων ή μικρότερων εκτάσεων. Πλήρης σχεδιασμός του εν λόγω έργου και κατασκευή μακέτας εφόσον μας ζητηθεί.

*Μακέτα Σχεδιασμού υπό Κλίμακα Κατασκευή μακέτας υπό κλίμακα ή με την κλίμακα που επιθυμείτε. Πλήρης απεικόνιση του σχεδίου.
*Τοπογραφικό φύτευσης Πλήρης απεικόνιση του φυτικού υλικού που θα τοποθετηθεί στον κήπο, πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον μας ζητηθεί.
*Τοπογραφικό κατασκευών Πλήρης απεικόνιση των κατασκευών που θα τοποθετηθεί στον κήπο, πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον μας ζητηθεί.
*Τοπογραφικό & Μακέτα Ισοϋψών Πλήρης απεικόνιση πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα των ισοϋψών όπου βρίσκεται ο μελετούμενος χώρος. Κατασκευή μακέτας ισοϋψών, εφόσον μας ζητηθεί.
*Τομές Απεικόνισης Δυνατότητα σχεδιασμού τομών απεικόνισης για οποιαδήποτε κατασκευή επιθυμείτε.
*Μελέτες -Σχέδιο Φωτισμού Πλήρης μελέτη και σχέδιο φωτισμού, παρουσία όλων των καλωδίων και των απαιτούμενων κατασκευών.
*Μελέτες-Σχέδιο Αυτόματου Ποτιστικού Συστήματος Πλήρης μελέτη και αναλυτικό σχέδιο κατασκευής αυτόματου ποτιστικού συστήματος. Αναλυτική απεικόνιση των ακριβών θέσεων των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων.
*Πίνακες Απαιτούμενων Υλικών Κατασκευής & Ποσότητες Αναλυτική περιγραφή όλων των υλικών κατασκευής και οι ποσότητες που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
*Πίνακες Απαιτούμενων Υλικών Αυτόματου Ποτιστικού Συστήματος & Ποσότητες Αναλυτική περιγραφή όλων των υλικών κατασκευής αρδευτικού συτήματος και οι ποσότητες που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
*Πίνακες & Ποσότητες Φυτών Αναλυτική περιγραφή ειδών και ποσοτήτων φυτικού υλικού που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
*Προϋπολογισμός Κατασκευής Αναλυτικός και συνολικός προϋπολογισμός του κατασκευαζόμενου έργου.
* Μελέτες   Ανακατασκευής & Συντήρησης
   Τοπίου Κήπων
  Παροχή σχεδίου εφόσον κρίνεται απαραίτητο και πλήρης καθοδήγηση σε όλους τους τομείς της ανακατασκευής ή της συντήρησης.   
* Μελέτες  Βιολογικής  Γεωργίας   Επιστημονική  υποστήριξη σε όλα τα βήματα ενός καλλιεργητικού βιολογικού προγράμματος. Συγγραφή μελετών και πλήρη πληροφόρησή σας σε ότι χρειαστεί.
* Μελέτες   Αγροτικού - Γεωργικού Τομέα   Καθοδήγηση  καλλιέργειας, πλήρη πληροφόρηση και επιστημονική καθοδήγηση σε ότι παρουσιαστεί.

Ιωάννου Μεταξά 4, 19002 Παιανία, Τηλ.210 6642060

Design by